classical

EL PENSAMENT PRESOCRÀTIC

LA FÍSICA MILÈSIA

EL PITAGORISME

XENÒFANES DE COLOFÓ

PARMÈNIDES D’ELEA

LES APORIES DE ZENÓ D’ELEA

HERÀCLIT D’EFES

EMPÈDOCLES D’AGRIGENT

ANAXÀGORES DE CLAZÒMENE

DEMÒCRIT D’ÀBDERA

LA SOFÍSTICA

ELS PRINCIPALS SOFISTES

PROTÀGORES D’ÀBDERA

GÒRGIES DE LEONTINI

SÒCRATES

SÒCRATES

PLATÓ I EL PLATONISME

VIDA I OBRA DE PLATÓ

EL DUALISME ONTOLÒGIC. LA TEORIA DE LES IDEES

DUALISME EPISTEMOLÒGIC

EL MITE DE LA CAVERNA

COSMOLOGIA I FÍSICA PLATÒNIQUES

TEORIA ANTROPOLÒGICA I ÈTICA

TEORIA POLÍTICA

L’EDUCACIÓ

VIDA I OBRA D’AGUSTÍ D’HIPONA

EL PLATONISME AGUSTINIÀ

ARISTÒTIL

VIDA I OBRA D’ARISTÒTIL

METAFÍSICA ARISTOTÈLICA

LA COSMOLOGIA I LA CIÈNCIA ARISTOTÈLIQUES

ANTROPOLOGIA I EPISTEMOLOGIA

LA CRISI RENAIXENTISTA, DESCARTES I EL CARTESIANISME

EL PROJECTE REFORMISTA DE FRANCIS BACON

SOCIETAT I CULTURA A L’ÈPOCA DE DESCARTES

DESCARTES. CRONOLOGIA DE LA SEUA VIDA I BIBLIOGRAFIA

EL DUBTE METÒDIC

DE DÉU, QUE EXISTEIX

EL MÈTODE CARTESIÀ

LA NOCIÓ CARTESIANA DE SUBSTÀNCIA

LA CIÈNCIA CARTESIANA

SOBRE LA LLIBERTAT I L’ERROR

LA MORAL PROVISIONAL

BARUCH SPINOZA

L’OCASIONALISME

L’EMPIRISME I EL LIBERALISME BRITÀNICS

VIDA, OBRA I CONTEXT HISTÒRIC DE JOHN LOCKE

L’EMPIRISME DE JOHN LOCKE

EL CONTRACTE SOCIAL SEGONS JOHN LOCKE

GEORGE BERKELEY

ADAM SMITH I EL LIBERALISME ECONÒMIC

JOHN STUART MILL I L’UTILITARISME

JEREMY BENTHAM. L’UTILITARISME CLÀSSIC

JOHN STUART MILL. VIDA I OBRES

L’UTILITARISME DE JOHN STUART MILL

LA NATURALESA DE LA LLIBERTAT I DEL JUDICI MORAL

ON LIBERTY

NIETZSCHE I LA SOSPITA

ARTHUR SCHOPENHAUER

CRONOLOGIA DE LA VIDA I L’OBRA DE NIETZSCHE

EL NAIXEMENT DE LA TRAGÈDIA

NIETZSCHE. LA CRÍTICA DEL LLENGUATGE I DEL CONEIXEMENT

LA CRÍTICA EL LLENGUATGE I DEL CONEIXEMENT. EXEMPLES