sociolinguistics_minority

NORMALITAT I IGUALTAT LINGÜÍSTIQUES. UN MARC DE PENSAMENT LINGÜÍSTIC EMANCIPATORI PER ALS PAÏSOS CATALANS