politica-per-a-joves-inquiets

POLÍTICA PER A JOVES INQUIETS. QÜESTIONARI

POLÍTICA PER A JOVES INQUIETS. QÜESTIONARI (versió reduïda)


TRES PARADIGMES CREIXEMENT, SOSTENIBILITAT, DECREIXEMENT

QÜESTIONARI