5824977027_8016972f65_b

PRIMERA PART

AUTORITAT, PODER I LEGITIMITAT

NO-VIOLÈNCIA

INSUBMISSIÓ

CARTA A UN POLICIA ARMAT

(Lluís-Maria Xirinachs)

ACTIVITAT SOBRE DESOBEDIÈNCIA CIVIL

LA DEMOCRÀCIA ATENESA

QÜESTIONARI SOBRE LA DEMOCRÀCIA ATENESA

L’ESTAT DEMOCRÀTIC I DE DRET

QÜESTIONARI SOBRE EL SISTEMA DEMOCRÀTIC

L’ESTAT SOCIAL I DE DRET

QÜESTIONARI SOBRE L’ESTAT SOCIAL

PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA DIRECTA I INDIRECTA

QÜESTIONARI SOBRE PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA DIRECTA I INDIRECTA

EL RESPECTE A LES MINORIES

ACTIVITATS SOBRE EL RESPECTE A LES MINORIES


DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (1948) / PACTE INTERNACIONAL DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS (1966) / PACTE INTERNACIONAL DELS DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I CULTURALS (1966)

SEGONA PART

ELS SISTEMES ELECTORALS

ELS SISTEMES ELECTORALS. CONSIDERACIONS COMPLEMENTÀRIES


POLÍTICA PER A JOVES INQUIETS