EULP2018. IDESCAT

L’EULP2018 proporciona, per primer cop en la sèrie d’aquestes enquestes la dada sobre el consum mitjà d’hores de televisió i ràdio en català per part dels entrevistats i d’hores de lectura en aquesta llengua. Val a dir que imaginem que deu de ser molt difícil per a un entrevistat respondre amb la precisió que cal perquè els dades recollides siguin realment significatives. La veritat és que els resultats obtinguts resulten sorprenents, atesa la predominança aclaparadora de cadenes de televisió en castellà en la TDT del nostre país i l’amplitud de la difusió que els últims temps han tingut a casa nostra les plataformes de televisió de pagament en castellà (un model de consum televisiu en què el català té una presència poc més que testimonial).[1] Apuntem, també, que les dades ofertes per l’EUKP2018 en aquest punt pel que fa als consums radiofònics contrasten amb les que ofereixen d’altres estudis (com els del Baròmetre de la comunicació i d’altres estudis del Centre d’Estudis d’Opinió, CEO,[2] del govern autònom de la CAC).

D’altra banda, cal destacar que és una mancança greu de l’EULP que encara no inclogui dades sobre el consum on line de productes (escassament disponibles en català) com vídeos, música i d’altres, possiblement ja majoritari entre els hàbits de consum audiovisuals dels joves i, en tot cas, cada cop més habitual entre la població en general.

Les dades respecte als consums mitjans de televisió, ràdio i lectures proporcionats per l’EULP2018 serien els següents:[3]

New Documento de Microsoft Word-page-001.jpg


[1] Una única plataforma que inclou produccions doblades i subtitulades en català en una proporció majoritària (FILMINCAT) i una altra que inclou sèries de televisió en versió original i subtitulades en català (en tots dos caos, amb uns subtítols que mereixerien una revisió lingüística en profunditat).
[2] Disponibles a : http://ceo.gencat.cat/ca/inici
[3] Amb les dades proporcionades a finals de juliol de 2019 aquestes dades no es troben encreuades amb franges d’edat ni procedència dels entrevistats.