EL CATALÀ A LA REGIÓ DE L’EBRE

RESUM DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE 2018 (EULP2018) A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’EBRE