FILOSOFIA I VIDA

Blog de Jordi Martí i Montllau

Etiqueta: LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I L’ESCOLA CATALANA AFAVOREIXEN EL FRACÀS ESCOLAR DE L’ALUMNAT QUE NO TÉ EL CATALÀ COM A LLENGUA PRIMERA!

1 Post

Create your website with WordPress.com
Per començar